Schoonmaakdienstverlening Mellema Steenwijk

 

 

 

Van harte welkom op onze vernieuwde website...      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SchoonmaakDienstverlening Mellema is opgericht door de huidige eigenaar Sieto Mellema in 1991 en inmiddels gevestigd in Tuk, gemeente Steenwijkerland.
Na enkele jaren zelf alle facetten van de schoonmaakwereld te hebben doorlopen, en expertise te hebben opgedaan op het gebied van glasbewassing, vloerenonderhoud en het dagelijks en periodiek onderhoud van kantoren, scholen en fabrieken, werd duidelijk dat als “rode draad” telkens het volgende gegeven naar voren kwam:

 

Door korte lijnen tussen leidinggevende en uitvoerende garant staan voor kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit van de door ons verrichte werkzaamheden voor een aantrekkelijke prijs.
 
Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen onze werkzaamheden te beperken tot een regio die globaal begrensd wordt door de plaatsen Assen, Emmeloord en Zwolle, met als spil de gemeente
Steenwijkerland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud van bedrijven, scholen en instellingen
 • Glasbewassing en het reinigen van gevelbekleding
 • Vloerenonderhoud ( steen, pvc, linoleum etc.)
 • Specialistisch reinigen van glas, gevels, gevelbekleding, vloerbedekking etc.
 • Hoge druk reiniging
 • Opleveringswerkzaamheden ver- en nieuwbouw

 

 

Zoals u kunt zien in bovenstaand schema is onze structuur kort en duidelijk:
 
De algemene leiding is verantwoordelijk voor:

 • Omzet en budget
 • Offerte en calculatie
 • Aansturen van personeel
 • Kwaliteitsbeheer
 • Contact en evaluatie met de klant
Projecten onderhoud is verder verantwoordelijk voor:
 • Beheren van materialen en middelen
 • Motivatie van uitvoerend personeel
 • Werkroosters, mutaties en terugdringen ziekteverzuim
 • Werkprogramma’s
Projecten glasbewassing en specialistisch onderhoud is mede verantwoordelijk voor:
 • Planning en uitvoering van deze werkzaamheden

 

 

 

 

Communicatie tussen de klant en ons; tussen ons en onze medewerkers…
 
Het klinkt bijna vanzelfsprekend, maar wij ervaren vanuit de praktijk dat de kracht van onze structuur ( korte lijnen en weinig “schijven” tussen de werkplek en de verantwoordelijke) er toe bijdraagt dat wij garant kunnen staan voor kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit van de door ons verrichte werkzaamheden voor een aantrekkelijke prijs !
 
Ook buiten kantoortijd zijn wij bereikbaar voor ons personeel en onze klant en kunnen zo snel inspelen op vragen, problemen en eventuele klachten.
 
Controle door onze organisatie en onze klant op de gemaakte afspraken…
 
In overleg met onze klanten worden er afspraken gemaakt betreffende controle en evaluatie van onze werkzaamheden; door vanaf het opstarten van een project hier goede afspraken over te maken, verkleinen we de kans dat er door onwetendheid of onzekerheden, op termijn klachten kunnen ontstaan.
 
Door de gemaakte afspraken te vertalen in een schoonmaakprogramma, is het voor onze klant en voor ons personeel duidelijk wat er van elkaar verwacht kan worden.

 

 

 

 

 

De arbeidsomstandighedenwet en het veiligheids- en milieubeleid (VGWM) maakt een belangrijk deel uit van het beleid van onze organisatie.
 
Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers gewaarborgd en bevorderd worden.
Het doel van het veiligheidsbeleid is het onderkennen en verkleinen van de risico’s voor onze eigen medewerkers en materieel en voor die van onze klant.
Met ons milieubeleid proberen wij al onze activiteiten op milieugebied aanvaardbaar te laten zijn.
 
Dit is een beknopt overzicht van ons VGWM beleid; in de praktijk komt het neer op een hele reeks van maatregelen, zoals: overleg, opleiding en instructie, risico-inventarisatie, preventie, plan van aanpak etc.
 
Om één en ander in goede banen te geleiden hebben wij hiervoor een externe veiligheidskundige aangetrokken, die ons regelmatig van advies bedient over bovengenoemde zaken en ons tevens op de hoogte houdt van wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

 

 

 

Tenslotte vinden wij het belangrijk om – waar mogelijk – ons steentje bij te dragen aan diverse maatschappelijke instellingen.
 
Dit kan variëren van de sponsoring van een plaatselijk (jeugd)voetbalteam tot een financiële bijdrage aan meer internationaal georiënteerde bedrijven, waarvan wij denken dat zij bijdragen aan een betere en schonere wereld voor mens en dier………

 

 

Omhoog

 

 

cordaid-microkrediet wereld natuur fonds v.v. steenwijk